İSO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

İSO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9000 KALİTE STANDARTLARI SERİSİ, ORGANİZASYONLARIN MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİN ARTIRILMASINA YÖNELİK OLARAK KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ’NİN KURULMASI VE GELİŞTİRİLMESİ KONUSUNDA REHBERLİK EDEN VE ULUSLARARASI STANDARTLAR ORGANİZASYONU (ISO) TARAFINDAN YAYIMLANMIŞ OLAN BİR STANDARTLAR BÜTÜNÜDÜR. ISO 9001 İSE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ’NİN KURULMASI ESNASINDA UYGULANMASI GEREKEN ŞARTLARI TANIMLAYAN VE BELGELENDİRMEYE ESAS TEŞKİL EDEN STANDARTTIR. BUNUNLA BİRLİKTE, ULUSLARARASI STANDARTLAR ORGANİZASYONU (ISO)’NUN YAYIMLAMIŞ OLDUĞU KILAVUZ STANDARTLAR DA VARDIR. ISO 9001 VE KILAVUZ STANDARTLAR, ISO 9000 SERİSİ OLARAK ADLANDIRILMAKTADIR. AŞAĞIDA VERİLEN ISO 9000 STANDART SERİSİ, HER TİP VE BÜYÜKLÜKTEKİ KURULUŞUN ETKİN BİR KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ OLUŞTURMASI VE UYGULAMASI İÇİN GELİŞTİRİLMİŞTİR.

ISO 9000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ – TEMEL ESASLAR, TERİMLER VE TARİFLER: ISO 9000 STANDARDI, KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİNİN TEMEL ESASLARINI AÇIKLAR VE KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ TERMİNOLOJİSİNİ TANIMLAR. BİR NEVİ SÖZLÜK MAHİYETİNDEDİR.

ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ – ŞARTLAR: ISO 9001 STANDARDI, BİR KURULUŞUN MÜŞTERİ ŞARTLARINI VE UYGULANABİLİR MEVZUAT ŞARTLARINI KARŞILAYAN ÜRÜNLERİ SAĞLAMA YETENEĞİ OLDUĞUNU KANITLAMASI GEREKTİĞİNDE VE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİ ARTIRMAYI AMAÇLADIĞINDA UYACAĞI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN ŞARTLARINI BELİRTİR. BELGELENDİRMESİ YAPILAN STANDARTTIR.

ISO 9004 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ – PERFORMANS İYİLEŞTİRİLMELERİ İÇİN KILAVUZ: ISO 9004 STANDARDI, KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN ETKİNLİĞİNİ VE VERİMLİLİĞİNİ DİKKATE ALARAK, KILAVUZLUK BİLGİLERİNİ SAĞLAR. BU STANDARDIN AMACI, KURULUŞUN PERFORMANSININ İYİLEŞTİRİLMESİ VE MÜŞTERİLER İLE DİĞER İLGİLİ TARAFLARIN MEMNUNİYETİNİN SAĞLANMASIDIR.